ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία βιομηχανίας σχεδιασμού και κατασκευής μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, βιομηχανικών αυτοματισμών και ολοκληρωμένων έργων για τους τομείς της κεραμοποιίας, της γενικής βιομηχανίας και για την επεξεργασία στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων με φορέα εκμετάλλευσης, την εταιρεία με διακριτικό τίτλο «SABO S.A.»

1220186.000