ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία Αρτοποιείου και πρατηρίου άρτου και ζαχαροπλαστικής, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟ»

1215891.002