ΠΕ Ευβοίας: Eγγραφή στο ειδικό μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της εταιρείας «ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»

Ρ9717ΛΗ-ΕΨΕ