ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση Εγκατάστασης μονάδας χονδρικού εμπορίου στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «Α & Σ ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ Ο.Ε.»

62ΜΜ7ΛΗ-ΗΑΡ