ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση Εγκατάστασης λόγω ίδρυσης κέντρου αποθήκευσης και διανομής, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΑΝΤΡΕΑ ΗΛΙΑ»