ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης για μονάδα παραγωγής αεριούχων ή μη αναψυκτικών, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «BFRESH HOMEMADE JUICES Μ.Ε.Π.Ε.».

ΡΟΥΜΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 601Σ7ΛΗ-ΦΧΡ

Σχολιάστε