ΠΕ Ευβοίας: Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 7/2021 Π.Ε Εύβοιας, για την πρόσληψη TΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Εποπτών Δημόσιας Υγείας)- Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/12/2021 έως 19/12/2021

9. Ανακοίνωση ΑΔΑ ΨΜ8Θ7ΛΗ-7Θ0

 

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 8/12/2021 έως 19/12/2021

11. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-Υ.Δ.