ΠΕ Ευβοίας: Ανακοίνωση-Παροχή αντιστάθμισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ Μέτρο 3.2.11 – Δράση 2 «Μέτρα για την δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID19»