ΠΕ Ευβοίας: Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους στον φορέα με την επωνυμία “NAGRA AMRIK SINGH του GURMAIL”

Ψ1267ΛΗ-4ΘΞNAGRA