ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), με φορέα εκμετάλλευση την εταιρεία «ELIMNION RODI Ι.Κ.Ε.»

20181115 Υπαγωγή σε ΠΠΔ 6995 Ψ1ΝΜ7ΛΗ-Σ0Ε

Σχολιάστε