ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις επαγγελματικού εργαστηρίου, με φορέα εκμετάλλευσης τη «ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΖΩΗ»