ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) υφιστάμενης βιομηχανίας χύτευσης και διέλασης καθαρού αλουμινίου και κραμάτων αυτού από ανακύκλωση, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΙΟ ΑΕ»