ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) υφιστάμενης βιομηχανίας χύτευσης και διέλασης καθαρού αλουμινίου και κραμάτων αυτού από ανακύκλωση, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΙΟ ΑΕ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΑΛΙΟ ΑΕ Ω33Ω7ΛΗ-ΟΑΖ

Σχολιάστε