ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) υφιστάμενης μονάδας παραγωγής χυμού σταφυλής με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ORTOLEVA BERNARDO AURELIO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ORTOLEVA ΨΡΡ77ΛΗ-ΕΒΖ