ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) μονάδας παραγωγής μονωτικών υλικών, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία, «ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΒΕΕ 625Ο7ΛΗ-ΥΨΨ

Σχολιάστε