ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) μονάδας παραγωγής και συσκευασίας φυτοχώματος, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ Ω2Ω77ΛΗ-9Δ7

Σχολιάστε