ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε Π.Π.Δ για τη λειτουργία υφιστάμενου εργαστηρίου, με φορέα εκμετάλλευσης τον ΣΤΟΥΠΑ ΧΡΗΣΤΟ

Ω77Β7ΛΗ-Ι27

Σχολιάστε