ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία εργαστηρίου χάρτου, με φορέα εκμετάλλευσης τον “ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΕΚΑΚΟ”

ΨΚΚΠ7ΛΗ-ΓΛΚ ΜΠΕΚΑΚΟΣ Π.Π.Δ