ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε Π.Π.Δ. για τη λειτουργία υφιστάμενου ελαιοτριβείου, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΑΦΟΙ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο.Ε.»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 6ΒΞΡ7ΛΗ-ΘΤΣ

Σχολιάστε