ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) επαγγελματικού εργαστηρίου συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΡΟΥΜΗ»