ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) επαγγελματικού εργαστηρίου, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΠΡΑΜΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΠΡΑΜΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6ΔΣΞ7ΛΗ-9Δ2

Σχολιάστε