ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) επαγγελματικού εργαστηρίου, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΛΙΝΑΡΔΟ Ε. ΑΝΑΡΓΥΡΟ»

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΨΠΤΟ7ΛΗ-15Ω

Σχολιάστε