ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) επαγγελματικού εργαστηρίου, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΚΑΛΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΚΑΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 78837ΛΗ-Ψ6Μ

Σχολιάστε