ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή (Π.Π.Δ.) βιοτεχνίας μεταλλικών κατασκευών και μηχανημάτων με φορέα εκμετάλλευσης, την εταιρεία «ΒΡΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ (Ε.Π.Ε.)»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΒΡΑΪΚΟΣ 6ΟΖ77ΛΗ-ΟΩ2

Σχολιάστε