ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ 10-2-2020 ΕΩΣ 16-2-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020