ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση λόγω αλλαγής φορέα για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής φυραμάτων – ζωοτροφών και παραγωγής πέλετ ξύλου, με νέο φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «DISTROTCHICK ABEE»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DISTROCHICK 1026010.001