ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας υφιστάμενου επαγγελματικού εργαστηρίου, με νέο φορέα εκμετάλλευσης τον «ΣΚΑΡΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΑΡΛΑΣ 1126682.002

Σχολιάστε