ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας μεταλλικών κατασκευών, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΡΝΑ ΑΕ 1132293.000

Σχολιάστε