ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας (διαλυτήριο οχημάτων τέλους κύκλου ζωής – διαλογή, μηχανική κοπή και θραύση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων – σημείο συλλογής ΑΗΗΕ), με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΤΣΩΚΟΣ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΣΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1131203.000

Σχολιάστε