ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας για μονάδα κατασκευής επίπλων κουζίνας, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «RIMAR Ε.Π.Ε.»

RIMAR ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1106152.000