ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας για μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και προσθήκη δραστηριότητας, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1136031.001

Σχολιάστε