ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΒΑΣΙΛΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1131038.000

Σχολιάστε