ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία “A.S.METAL WORKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.”

20190919 Κοινοποίηση γνωστοποίησης 4775

Σχολιάστε