ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επισκευής γεωργικών μηχανημάτων, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΚΟΥΒΛΗ ΙΩΑΝΝΗ»

ΚΟΥΒΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1138126.001

Σχολιάστε