ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία υφιστάμενου ελαιοτριβείου λόγω αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης, με νέο φορέα τον «ΜΠΟΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ»

Γνωστοποίηση λειτουργιας 1111207.002

Σχολιάστε