ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία υφιστάμενου ελαιοτριβείου λόγω αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης, με νέο φορέα την εταιρεία «Κ. Ι. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι.Κ.Ε.»

1110086.002

Σχολιάστε