ΠΕ Ευβοίας: Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ Ε.Ε.»

ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 617Ρ7ΛΗ-ΩΟ4