ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση λειτουργίας μετά από κτιριακή και μηχανολογική επέκταση υφιστάμενης βιομηχανίας, της εταιρείας με δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.»

2019 1 25 Εγκριση λειτουργίας ELBISCO 61ΤΟ7ΛΗ-ΓΥΞ