ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα της βιομηχανίας, με την επωνυμία «NAFTA ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΕΑ (6Δ1Ι7ΛΗ-7ΤΨ)

Σχολιάστε