ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση λειτουργίας εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία με δ.τ. «ΒΑΛΚΑΡΓΚΟ Α.Ε.»

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΛΚΑΡΓΚΟ Α.Ε. (ΩΓΦΚ7ΛΗ-ΥΜΣ)

Σχολιάστε