ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση Εγκατάστασης «ΒΙΟΒΑΦ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΒΑΦ ΜΕΠΕ ( 97ΚΓ7ΛΗ-58Β)