ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης σε υφιστάμενο μηχανουργείο λόγω προσθήκης (Κ.Α.Δ.), με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΡΑΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ»

2020 ΡΑΒΑΝΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 6ΦΕΒ7ΛΗ-0ΑΤ

Σχολιάστε