ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης λόγω κτιριακής, μηχανολογικής επέκτασης και προσθήκης οικοπέδου, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (6Φ8Ξ7ΛΗ-88Ψ)