ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης για την ίδρυση (Κ.Α.Δ.), με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΚΑΔ) (ΩΖΡΦ7ΛΗ-Δ6Τ)