ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ 25-2-2019 ΕΩΣ 3-3-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019