ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΥΟ(2) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

6ΚΩ27ΛΗ-ΙΒΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σχολιάστε