Παράταση της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Ανθηδόνας του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

ΡΡΚΦ46ΝΠΙΘ-ΕΘΡ