Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διανομής τροφίμων

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων στους άπορους της χώρας, παρατείνεται  έως και την 30η  Ιουνίου 2012 αντί της 31ης Μαρτίου 2012 που ορίζεται με την υπ’αριθ.22830/05-04-2012 ΚΥΑ περί επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής.
(Η ανωτέρω απόφαση έχει αποσταλεί για δημοσίευση με Αρ.Πρωτ. 444/39751/30-3-2012).
Περισσότερες πληροφορίες Τσιάμης Απόστολος: τηλ  2265-3-50544

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε