Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 3093/Φ14/3315/10-12-2009 άδειας εγκατάστασης για τη Βιομηχανία κατεργασίας ελαιοπυρήνων & ξήρανσης φυτικής βιομάζας της εταιρείας “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 3093/Φ14/3315/10-12-2009 άδειας εγκατάστασης για τη Βιομηχανία κατεργασίας ελαιοπυρήνων & ξήρανσης φυτικής βιομάζας της εταιρείας “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε”. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίτζογλου τηλ: 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε