Παράταση ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Κυλινδρόµυλου ιδιοκτησίας του φορέα µε την επωνυµία «∆ηµητρίος Κόντος» που βρίσκεται στη θέση ‘Λουτσιζα Βασιλικού’ Ληλαντίων ∆ήµου Χαλκιδέων Π.Ε Εύβοιας

Παράταση ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Κυλινδρόµυλου ιδιοκτησίας του φορέα µε την επωνυµία «∆ηµητρίος Κόντος» που βρίσκεται στη θέση ‘Λουτσιζα Βασιλικού’ Ληλαντίων ∆ήµου Χαλκιδέων Π.Ε Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010

Πληροφορίες: κ. Ι. Γερογιάννης

Τηλ: 2221353410 Fax: 221353451
e-mail:gerogiannis.i@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσεται το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε