Παράταση άδειας εγκατάστασης Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριάδας Ο.Π “Νέα Γη” Ν.3982/2011.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν.3982/2011 και Ν. 3325/2005 χορηγεί παράταση της άδειας εγκατάστασης  στην βιοτεχνία πλυντηρίου – συσκευαστηρίου λαχανικών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριάδας Ο.Π με την επωνυμία «Νέα Γη». Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε